Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany- powolny zabójca.

Na efekt cieplarniany ma wpływ w największej mierze coraz bardziej podwyższając się temperatury na Ziemi. Dalej może to prowadzić do globalnego ocieplania i mieć bardzo niszczący wpływ na planetę.

Wycinka i wypalanie lasów, w szczególności tropikalnych na ogromnych obszarach powoduje wzrost ilości gazu dwutlenku węgla w atmosferze. Wykorzystywanie również różnego rodzaju paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa czy węgiel, zwiększa emisję dwutlenku węgla. Coraz wyższe wartości tego gazu w atmosferze powiększa i potęguje efekt cieplarniany. Mimo, że efekt cieplarniany zachodzi na wielu planetach, to ze względu na działalność ludzką najbardziej zaznacza swoją obecność właśnie na Ziemi. Zwiększanie się zawartości dwutlenku węgla w atmosferze sprzyja podwyższaniu średniej temperatury powietrza.

Coraz większa ilość samochód znacznie się do tego przyczynia, poprzez emisję i spalanie ropy naftowej. Duże przedsiębiorstwa wykorzystujące maszyny na ogromną skalę, spalają i emitują również przerażające ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Freony zawarte w aerozolach czy lodówkach, również wpływają na powiększanie efektu cieplarnianego, wpływając na podwyższenie temperatury.