Sporty drużynowe

W drużynie każdy walczy o wspólne dobro i to jest właśnie największym pięknem sportów drużynowych.

Sporty drużynowe są najczęściej oglądanymi i najbardziej pożądanymi odmianami rywalizacji sportowej. Niemalże każdy mężczyzna oczekuje z niecierpliwością na rozpoczęcie meczu swojej ulubionej drużyny. Drużyna ta składa określonej grypy zawodników.

W zależności od rodzaju dyscypliny ich ilość jest różna i może zmieniać się w czasie trwania zawodów. Osoby występujące w danej drużynie są w niej prawnie zrzeszone i muszą posiadać tzw. kartę zawodnika, która poświadcza ich członkostwo do danego klubu. Zawody rozgrywane są na boisku sportowym lub innym wyznaczonym terenie, na który zezwalają przepisy danej dyscypliny. Zmagania wymagają również sędziowania.

W zależności od dyscypliny na polu gry może się pojawić nawet kilkunastu sędziów. Minimalnie musi być jeden arbiter. Dla zawodów drużynowych prowadzi się klasyfikację nazywaną ligą, rozgrywkami lub też zawodami. Zawody toczą się zazwyczaj przez określoną ilość czasu i nazywane są sezonem rozgrywkowym. Sezony mogą być letnie lub zimowe.